Sığır, Koyun ve Keçilerde Alerji Nedenleri

Sığır, Koyun ve Keçilerde Alerji Nedenleri


sığırlarda alerji nedenleri

* İnsanlarda olduğu gibi bazı hayvanlar, en dikkat çekici olarak da sığırlar ve zaman zaman da keçiler, alerjilerden rahatsız olurlar. Alerji mekanizması karışıktır. Bir alerjen (alerji doğuran etken) tarafından duyarlılık oluşmadan önce generalize olan bir ters reaksiyon olarak belirtmek yeterlidir. Hayvanlarda alerjenik maddeler, genellikle belirli tohumlar ve otlar, küf sporları veya ilaçlardır. Bu reaksiyon, göz kapakları ve vulva gibi kılsız deri alanlarında ödem (su toplayıp şişme) ve boyun ve sırtta sivilceler ile karakterize olup ürtiker veya kurdeşenler şeklinde ortaya çıkabilir. Akciğer ödemi, solunum güçlüğüne sebep olan sıvı ile dolu akciğerlerde kurdeşenlerin bir komplikasyonudur. Bu durum tedavi edilmediği taktirde hızla öldürücü olabilir. Alerjik deri yangısı(allergic dermatitis) böcek(insekt) ısırmaları ve kimyasallarla veya koşum takımlarıyla temasın bir sonucu olarak meydana gelir.

* Işığa karşı hassasiyet (fotosensitizasyon) , Saint John’s mayşesi, kolza, beyaz yonca ve bazen de alfalfa (kaba yem) gibi belirli bitkiler, hayvanlar tarafından yenildiği zaman oluşur. Böyle bitkiler içerisindeki maddeler, hayvanları güneş ışınlarına karşı daha fazla duyarlı kılar ve lezyonlar güneş yanığına benzer. Asıl etkilenen alanlar, bacakların alt kısımları ve kaslardır.

* Alerji, genellikle bir birey problemi ise de, zaman zaman da sürünün çoğunluğunu etkiler. İlk üründen sonra büyüyen otlar veya iyi gelişen otlaklar da otlayan sığırlarda görülen akut solunum hastalığı, buna iyi bir örnektir. Bu hastalık, dikkat çekici bir şekilde nemli ve sıkça da buğulu havalarda daha yaygındır ve bundan dolayı buğu humması da denilir.

* Alışılmamış bir alerji tipi de, kendi sütüne alerjisi olan süt ineklerinin az bir kısmında meydana gelir. Meme şiştiği zaman ürtiker belirtileri gelişir ve meme sağıldığı zaman durulur.

* Genel olarak söylenirse alerji, kendi kendisini sınırlayan veya sonlandıran bir birey problemidir ve olayların çoğunda kendiliğinden ortadan kaybolur. Çok hızla öldürücü olabilen akciğer ödemi istisnai bir durumdur. Bu hastalık, Epinefrin, antihistaminler ve kortikosteroidler ya da üçü ile birlikte tedaviye ihtiyaç gösterir. Bu gibi durumlarda veteriner hekiminize ulaşıncaya kadar hayvanınızın oksijen ihtiyacını azaltmak için mümkün olduğu kadar çabuk gerekeni yapın. Rasyon değiştirildiği zaman tam olarak ortadan kalkmayan ürtikerler, antihistaminlerle başarılı bir şekilde tedavi edilebilir.


Koyunlarda alerji nedeni

Yorum Gönder

0 Yorumlar