Campylobacteriosis (Vibriosis)- Sığır Genital Hastalığı

 Campylobacteriosis (Vibriosis)- Sığır Genital Hastalığı

Campylobacteriosis (Vibriosis)

* Sığır Genital Campylobacteriosis hastalığı, sığırların gerçek bir cinsel hastalığıdır ve çiftleşme anında ya da enfekte olan boğalardan elde edilen ve tedavi edilemeyen semen ile yapılan suni tohumlama yolu ile yayılır. Genel olarak, enfeksiyonun yegane delili, infertilite (kısırlık) ve düzensiz kızgınlık periyodu aralıklarıdır. Erken embriyonik ölümler, bu enfeksiyonun önemli bir özelliğidir, ancak Serviks ve vajina mukusları içinde embriyoya geçiş nadir görülür. Compylobacter (Virbio) fetüs var. Veneralis’in meydana getirdiği yavru atmalar, gebeliğin daha geç dönemlerinde oluşur.

* Hastalık, sürüde ilk göründüğü zaman, daima sürüye önceden ilavelerin, tedavi edilmemiş yeni bir boğa semeni kaynağı ya da yeni satın alının veya kiralanan bir boğa geçmişi vardır. Bu hastalık, özellikle doğal aşımın yaygın uygulandığı mera veya otlak sığırlarında baş belasıdır. Çünkü ineklerin gebe kalmadığı görünür hale gelmeden önce birkaç ay gidebilen klinik belirtiler yoktur. Buzağı ürünü gecikme ile sonuçlanırsa büyük bir problem olabilir. Tedbirli ve hesabını bilen yönetici, sadece hastalığı önlemek için mümkün olan her şeyi yapmaz, aynı zamanda yeterli gebelik oranlarından emin olmak için boğalarla birlikte konulmasından 60 gün sonra ineklere gebelik muayenesi yaptırır.

* Sığır Genital Campylobacteriosis hastalığı, enfeksiyon bulunan sığırların çoğunda 2-3 ay içinde temizlenerek enfeksiyon kaynağı uzaklaştırıldığı taktirde ineklerde kendi kendine sınırlanır. İneklerin pek çoğu, yaklaşık olarak 4-6 ay içinde gebe kalmak i in yeterli bağışıklık geliştirir. Ancak birkaç inek normal bir gebelikte enfeksiyonu taşır ve yeni enfeksiyonların taşıyıcıları ve kaynağı olarak kalır. Enfeksiyondan dolayı hafif veya mutedil bir endometritis ( Uterus Mukozası İltihaplanması ) sonuçlanabilir ve streptomisin ile uterusun infüzyonu makul iyi bir tepki verir. Genç boğalar, enfeksiyona dayanma eğilimindedir, ancak yine de enfekte olan bir inekten aldığı organizmaları sürüdeki diğer hayvanlara mekanik olarak taşır. 5 ve daha yaşlı boğalar, daha muhtemelen enfekte hale gelir ve ömür boyu taşıyıcı olarak kalır. Bu boğaların tedavisi, sürekli olarak tatmin edici değildir ve bir tedavi yöntemini müteakip her zaman bir çift bakire düve ile test çiftleşmesi yapılmalı ve sonra da düveler mukus aglütinasyon testi ile incelenmelidir.

Campylobacteriosis (Vibriosis)- Sığır Genital Hastalığı Teşhisi

* Teşhis, veteriner hekimler ve hayvan sahiplerine bir meydan okuma sunar. Olay, enfeksiyon ilk görüldüğü zaman diğer klinik belirtiler olmadan ve zaman zaman yavru atma oluşan, büyük ölçüde azalan gebelik oranları ve uzayan buzağılama aralıklarından birisidir. Bu, boğaların fertil ya da semenin iyi kalitede olduğunu varsayan üremeyi etkileyen diğerlerinden hastalığı ayrı yerleştirme eğilimindedir. Sürünün büyük bir çoğunluğu sonraki yıllarda mukavemet kazandığında, bu problem sürüye katılan ve hassas daha yaşlı ineklere sınırlı olduğu zaman teşhis daha zordur. Bu hastalık, Trichomoniasis, IBR, Bovine virüs diarrhea (BVD-Sığırların viral ishali) ve Leptospirosis gibi kısırlığa veya yavru atmalara sebep olan diğer hastalıklardan ayırt edilmelidir.

* Çeşitli teşhis testleri geliştirilmiş olup, bunların hepsi de bir veteriner hekim hizmetine ve iyi bir teşhis laboratuvarına ihtiyaç gösterir. Bunlar arasında mukus aglütinasyon testi; servikal ( vagina-uterus arası) mukus kültürü, prepusyal (penis ucu derisi) yıkama veya abort bir fetüs: floresan antikor testi; bakire düvelerle test çiftleştirmesi yapılan boğalar bulunur. Hadise, Camplylobacteriosis’i bir ihtimal olarak gösterdiği zaman, tek bir negatif test yanlışa yol açabilir ve böyle durumlarda test tekrarlanmalıdır.

Campylobacteriosis (Vibriosis)- Sığır Genital Hastalığında Kontrol

Campylobacteriosis, antibiyotikle uygun bir şekilde muamele edilen semen ile döllenme yapılan bir sürüde görülmeyecektir ve suni tohumlama kuvvetle tavsiye edilen bir kontrol işlemidir. Biraz daha riskli bir alternatif, sürüde sadece bakir boğaları kullanmaktır. Ancak bu, bakir boğaların genetik potansiyeli kanıtlanmadığından sürünün ilerlemesini sınırlayabilir. Çiftleşme sezonundan bir ay önce ve sezon içerisinde tekrar yarım doz verilen mevcut aşı, makul iyi bir bağışıklık üretir. Besi sığırları sürüsünde suni tohumlamanın uygulanabilir olmadığı zaman, bunun kullanımı daha pratiktir. Çiftleştirme mevsiminden yaklaşık bir ay önce yıllık güçlendirici aşılama tavsiye edilmektedir. Enfekte olan boğaları Aşılama ve Dihydrostreptomisin ile tedavi yararlıdır.

Yorum Gönder

2 Yorumlar