Sığırlarda Yüksek Ateş


Sığırlarda Yüksek Ateşe Sebep Olan Hastalıklar

*Yüksek ateş varsa, hastalık ihtimalleri, solunum sistemini, meme bezlerini kapsayan üreme organlarını ya da boşaltım sistemini içerebilir.

Solunum sistemi için, burun akıntısı, öksürük, güç solunum, soluk alma süresince burun deliklerini kabartan aşırı durumları arayın. Veteriner hekiminiz, muayenesinde, ilave olarak akciğerleri Steteskopla ve Perküsyon ile dikkatli dinleyecektir. İnfectious Bovine Rhinotracheitis ( İBR ) ve influenza (grip) gibi hastalık durumlarında, son teşhis yapılabilmesinden önce laboratuvarda virüs izolasyonu veya serolojik çalışma için numune almak gerekebilir.

*Solunum sisteminde herhangi yanlış bir şey yok ise, diğer iyi ihtimal meme bezidir. Ateşli akut Mastitis, süt sığırlarında yaygın görülür. Mastitis, besi sığırları ve diğer türlerde daha az yaygın iken, meme, herhangi bir türde muhtemel bir enfeksiyon bölgesi olarak gözden kaçırılmamalıdır. Akut Mastitis ile enfekte meme, dokunarak sıcak-şişkin hissedilir ve hayvanlar için genellikle çok ağrılı olur. Süt rengi ve kıvamı anormaldir. Süt sulu olabilir ve içerisinde pıhtı, ince parçalar veya irin olabilir. Bu anormallikler, siyah bir şerit levha üzerine bir miktar süt fışkırtılarak kolayca açığa çıkartılabilir. İnce ağ gözlü bir perdeye sahip şerit fincan tipi pıhtıları ve ince parçaları ortaya çıkarır. Ancak sütün renk ve sulu durumunu ayırt etmez. Pek çok çiftlik malzemeleri satan yerler, bazı başarılı siyah şerit levhalar bulundurur. Akut Mastitis, lokal ve sistemik çabuk ve uygun tedavi gerektiren ciddi bir hastalıktır.

*Leptospirosis ve Pyelonefritis gibi boşaltım sistemi (üriner sistemi) enfeksiyonlarının tek başına fiziksel belirtiler esası üzerinde teşhisi zordur. Siz, Leptospirosisin tipik bir belirtisi olan kahve renkli idrar görmedikçe, bu teşhis işlemi veteriner hekimin işidir.

sığırlarda görülen yüksek ateş nedenleri

Sığırlarda Görülen Ateşsiz Hastalıklar

*Ateşle beraber seyretmeyen pek çok ve değişik hastalık durumları vardır. Bazıları iştah kaybı ile beraber seyrederken, bazılarında iştah kaybı görülmez. İştah kaybolmuşsa, ilk önce sindirim bozukluğunu düşünün.

  • Yakın geçmişinde rasyon değişikliği var mı? Sindirim bozukluğunun yaygın bir sebebidir.
  • Geviş getirme normalden yavaş mı?
  • Dışkılar çok az mı?
  • Huzursuzluk gibi karın spazmları ve ağrı hissi var mı?
  • Göbeğe tekme atıyor mu? Geriyor mu?
  • Dışa gergin bir halde ayakta mı duruyor?
  • Bütün bu davranışlar, sindirim güçlüğü göstergeleridir.

*Ateş yok ise ve sindirim bozukluğu delilleri bulunmuyorsa, hayvan henüz yem ve suyu reddediyorsa, şişkinlikler ve ülser yönünden ağzı kontrol edin. Bir uyarı olarak, kuduz hastalığının endemik (yerel) olduğu bir yerde yaşıyorsanız, bilinmeyen herhangi bir sebepten dolayı bir şey yemeyen hayvanın ağzının içine çıplak elinizi koymayın. Deri ya da kauçuk eldiven giyin.

*Keskin dişler ya da ağzı kapatamama durumu, yiyememeye sebep olabilir. Sığır, koyun ve keçiler de Botulism hastalığının temel bir belirtisi ve yaygın bir Listeriosis bulgusu olan dil felci bakımından da kontrol edin. Listeriosis, yanı zamanda genellikle tek taraflı yüz felci ve daire şeklinde bir yürüme eğilimine sebep olur.

İneklerde ateş nasıl düşürülür

Sığır, Koyun ve Keçilerde Topallık

inekler neden topallar

*Ateşli olmayan diğer hastalık durumları, en azından etkilendiği dereceye kadar ilgili gözlemlenebilir. Yaygın olarak düzensizliğe veya karışıklığa sebep olan durumlardan birisi de topallıktır. Topallık bütün türlerde yaygındır ve genellikle ayakta rahatsızlığa neden olur. Topallık olan yerde her dikkatli muayene, ayağı tutup kaldırma ve onu dikkatlice muayene etmeyi kapsar. Bir toynağı kaldırarak bütün kir ve döküntüleri temizleyin ve toynak bıçağı ile görünen ölü dokuyu soyup uzaklaştırın. Temizleme, sıkça patlak yaraları, gömülen tırnak ve taş, taş çürükleri ve enfeksiyonlarını ortaya çıkarın. Bazen kötü aşırı gelişen bir ayağı kesmek gerekir.

*Ayak çürüklüğü (foot rot),şişme, eksudat(sıvılı) ve karakteristik çürüme kokusu ile anlaşılabilen sığır, koyun ve keçilerde spesifik bir hastalıktır.

*Kırıklar hariç eklem lezyonları, en yaygın topallık sebebidir. Teşhis, şişme olan haller hariç, en iyisi veteriner hekime bırakılır.

*Sığırda topallığın yıllar öncesi yaygın bir sebebi, bir tırnağı veya bütün bir ayağı çeviren kauçuk konserve kavanozu contaları idi. Bunlar rastgele atılınca, sığır üzerine basabilir ve bunlar ayaklarda yukarıya çalışır, dolaşım bozukluğuna yol açan baskı yapar ve deriyi keser, şişme ve enfeksiyona sebep olurdur. Ev yapımı konserve daha popüler iken, bu tip yaralanma hemen hemen hiç görülmezdi.

Yorum Gönder

0 Yorumlar