Koyunlarda Yanıkara Hastalığı

Yanıkara Hastalığının Ortaya Çıkması

koyunlarda yanıkara hastalığının belirtileri

*Yanıkara hastalığı genellikle, topraktaki sporların karıştığı su ve yemlerle, açık yaralarla, sindirim yoluyla, enfekte olan sığır veya koyunların dışkılarından, ölenlerin karkaslarının kontamine ettiği topraktan ve meralardan bulaşabilmektedir. Genellikle iyi beslenen ve koyunlar 6-24 aylık dönemde iken yanıkara hastalığı gözlenir.

*Bu hastalık, nihai sonuç olan ölüm genellikle aynı ise de, koyunda sığırlardaki yanıkara hastalığından biraz farklıdır. Koyunda, ya boynuzsuzlaştırma, kastrasyon ve yön kırkımı gibi mekanik bir işlem ile veya kuzulama sırasında vulvada meydana gelen yırtılmalara maruz kalma ile hemen hemen her zaman meydana gelen bir yara enfeksiyonudur. Lezyonlar bacak kaslarında olursa, hayvanlar her halükarda yürüdüğünde katı bir yürüyüş sergiler. Ancak, sığırdaki lezyonlar içerisinde aşırı şişme ve fazlı çıtırtılı oluşum, koyunlarda göründüğü gibi değildir.

yanıkara hastalığı insana bulaşır mı

Koyunlarda Yanıkara Hastalığının Belirtileri

Hastalığın erken safhaları:
  • Ani ölümlerin meydana gelmesi ve ani olarak ölü bulunmaları,
  • Vücudun çeşitli bölgelerinde gazlı gibi şişkinlikler oluşur.
  • Daima yüksek ateş (40-41 derece)
  • Rumen bakterilerin kaybolması,
  • İştahın tamamen kaybolması,
  • Kalp ve solunum frekansında artış meydana gelmesi,
  • Depresyonların oluşması,
  • Şiddetli topallık,
  • Şişkinliklerde krepitasyon sesi,
  • Ayaklarının üst bölgelerinde, sırt, omuz ve göğüsün yan taraflarında ağrılı, sıcak, sonrasında ise soğuk, ağrısız ödemli ve amfizemli şişkinlikler görülür.

*Bu hastalık, 1 yaşın altında aşılandıklarında daha sonra aşılanmaları kadar güvenilir bir bağışıklık geliştirmese de, sığırdaki gibi aşılama ile kolayca önlenebilir. Koyunlar, kuzulamadan 3-4 hafta önce aşılanırsa, sadece koyunları bu hastalığa karşı korumayacak, aynı zamanda kolostrumdan gelen antikorlar sayesinde yeni doğan kuzular için de biraz koruma gücü olacaktır. Bu hastalığın yaygın olduğu alanlarda, şurjikal (operatif) işlemleri veya güç doğumu takiben Penisilin enjeksiyonu uygulaması, enfeksiyon oluşumundan koruyabilir.

*Yanıkara hastalığının geçmişi ve nekroskopi temeli üzerine tek başına teşhisi her ne kadar zor değilse de, enfekte olan dokulardan laboratuvarda organizmanın izole edilmesi ya da floresan antikor tekniği ile teyit edilebilir.

*Yanıkara hastalığı bulaşması durumunda, kesimi yasaklanmıştır. İnsanlarda herhangi bir hastalığı meydana getirmez. Temel olarak etken sporlu bir bakteri olup, kadavranın da toprağa gömülmesi sonucunda sporlar mera veya toprakta yıllar boyunca canlı kalmakta, ayrıca diğer hayvanlara da bulaşmaktadır.

Yorum Gönder

1 Yorumlar