İneklerde Meme Ödemi Nasıl Oluşur?


Meme Ödemi Nedir?


İneklerde memede ödem tedavisi

*Yüksek verimli inek ve düvelerde doğumdan sonra ve doğumdan önce görülebilen bir çeşit hastalık problemidir. Meme ödemi, memelerde ve çevresindeki dokularda fazla miktarda sıvı birikmesi ile ortaya çıkmaktadır ve bu sıvı da memenin şişmesine ve gergin bir hal almasına neden olur.

İneklerde Meme Ödeminin Oluşmasının Nedenleri

*Meme ödemi, daha çok ineğin yediği yemle alakalı olup, eksik tuz ve enerji alımı sonucunda oluştuğu bilinmektedir. Bu sorun sürede, kontrol altına almada her zaman başarılı olmayabilir.

*İneklerde meme ödeminin oluşmasının en önemli nedeni; ineğin kuruda iken yanlış beslenmesi ya da doğum öncesinde yapılan beslenme hataları ile ilişkilidir.

*Meme ödemi, Mastitis ile birlikte görülebilir. Ancak daha sık olarak Mastitis ile beraber şekillenmez. Onu hala burada tartışmak uygundur. Ödem, vücut sıvılarının vücut hücreleri ve damarsal yollar dışına aşırı birikmesidir. Şişme, enfeksiyon veya yaralanmaya tepki olarak oluşan bir ödeme şeklidir. Meme enfeksiyonu olmadan ve özellikle ilk defa süt veren hayvanlar için meydana gelen bir fizyolojik ödem oldukça yaygındır. Doğumdan bir kaç gün sonra genellikle kaybolur ve herhangi bir probleme sebep olmaz. Ancak birkaç süt düvesi, biraz bakma ihtiyaç gösteren ciddi ve ısrarcı bir ödem geliştirir.

İneklerde iltihap Tedavisi

Ödem Testi

*Fizyolojik ödem, akut mastitisten kaynaklanan şişkinlikten kolayca ayırt edilebilir. Ödem, bir taraftan genellikle simetriktir, bütün memenin alt üçte birinde olur ve bazen de ileriye bel cidarına yönelir. Mastitis, çoğunlukla meme benzinin sadece dörtte birini veya yarısını etkiler. Bundan başka ödem enfeksiyon gibi ısı öğretmez. İleri bir test olarak, şiş alana bir parmağınızı bastırın. Bu şiş yer ödem ise, uygulanan basınç hücre dışı sıvıların basınç alanından dışarı çıkmasını zorlar, birkaç dakika süren bir çukur bırakır. Bu işlem ödem için iyi bir teşhis testidir.

*Bazı kalıtsal hazırlayıcı etkenler bulunsa da, meme ödeminin sebepleri muhtemelen çoktur. Doğumdan önce egzersiz yokluğu belirgin bir faktördür ve doğumdan önceki haftalar boyunca yüksek proteinli bir aksiyon veya fazla tuzun bu probleme katıldığına dair bazı deliller bulunur.

*Şişme, genellikle doğum,  süt sağımı veya buzağının emmesini takiben tedrici olarak dinmeye başlar, özel bir bakım gerekmez. Ancak birkaç hayvanda süt sağımını ve ineğin yürümesini engelleyecek kadar ciddi olabilir. Bu durum da amaç, aşırı sıvının genel dolaşıma geri emilmesini sağlamaktır ve kan sirkülasyonunu arttıran veya teşvik eden herhangi şey yardımcı olur. Egzersiz ve masaj, özellikle yardımcı uygulamalardır. Sıkça uygulanan değişimli sıcak ve soğuk paketlerde, yumuşak bir merhemle masajın yaptığı gibi yardım edecektir. Bu tedbirler herhangi gelişme sağlamazsa, veteriner hekiminiz ödemin giderilmesine yardımcı olacak olan oral veya intravenöz diüretikler (idrar söktürücü) verebilir. Birkaç inek bireyin de birkaç hafta veya ay süreyle, özellikle arka dörtte birinin alt veya gerisinde beklenen hafif ödem sabit kalır. Dokunulduğunda oldukça sert görünür ve bunu gidermek için gösterilen çabalara mukavemet eder, şeker ki zararlı değildir ve az öneme sahiptir.

İneklerde Memede Ödem Tedavisi

İneklerde Meme Ödemi Tedavisi

*İneklerin kuru dönemdeki rasyonda tahıllar fazla miktarda içerdiği için, protein-enerji oranı dengeli bir şekilde dağıtılmayacak ve bu durum da meme ödemi riskini ortaya çıkartacaktır. Dolayısıyla Protein ve Enerji oranı dengeli dağıtılması gerekmektedir.

*Kuru dönemde yapılan Rasyonlarda, 40 mg/kg çinko ve 1200 IU/gün oranında E Vitamini bulunmalıdır. Rasyonda çinko, C ve E vitaminin eksik olduğunda, meme dokusunda Oksidatif stresini artıracaktır.

*İnekler kuru dönemde iken aşırı miktarda Potasyum verilmesi sonucu, vücutta su tutumuna yol açarak memede ödem oluşmasının riskini artmaktadır. Kuru dönemde ineklere %2 oranında potasyum verilmesi gerekir. Dolayısıyla kuru dönemde iken ineklere potasyum oranı düşük olan yemler verilmesinde fayda vardır. Örneği; Mısır slajı, kuru ot veya saman verilerek potasyum oranı dengelenir. Günlük olarak verilecek potasyum miktarı 250 gramı geçmemelidir.

*Yine kuru dönemde aşırı miktarda tuz alımı sonucunda, vücutta su tutulmasına neden olup meme ödeminin oluşmasına zemin hazırlar. İneğin günlük olarak tuz alımı 30 gramı geçmemelidir.

*Kuru dönemde magnezyum miktarı bakımından düşük bir rasyon ile ineğin beslenmesi sonucunda meme ödemi riski artar. İneğe günlük olarak verilecek magnezyum miktarı % 0,4 olmalıdır.
*Sık sağımın yapılması tedaviye olumlu etki yapar.

*Meme ödeminde arta meydana gelmiş ise sıcak masaj, daha yeni oluşmaya başlamış ise de buzla masaj yapılması faydalı olacaktır.

*Uzun sürece tedavisi yapılmayan memelerde ödem kalıcı olabilecektir. Ayrıca sarkık memelere yol açacaktır.

*Meme ödeminin ilaç tedavisinde isi; idrar söktürücüler, Antienflamatuar ilaçlar ve buzağılama sonrası oluşacak olan vakıalar için Deksametazon Preparatları kullanılabilir.


Yorum Gönder

0 Yorumlar