Sığırları Zapt Etme Yolları

Sığırları Zapt Etme

*Süt ve besi sığırlarını zapt etmek veya bağlamak istenildiği zaman, ayrı ayrı düşünülmelidir. Süt sığırlarını zat etmek daha az problemlidir. Çünkü onlar bireysel olarak tutulmaya ve süt sağımı için zapt edilmeye daha alışkındır. Diğer taraftan, besi sığırları, aşılama için yılda bir defadan fazla ve bazen de asla zapt edilmeyebilir. Sonuç olarak, sığırların bireysel tutulmaları veya zapt edilmelerine karşı tutum ve davranışlarında önemli farlılık vardır.

*Bir yular ile yönlendirerek eğitmek için uygun bir şekilde yetiştireceğinden daha fazla besi sığırı besleyen herkes, sürüyü tutmak için en azından bir kanal veya kanal kapısına sahip olmalıdır. Çok sayıda besi sığırı sürüsü sahipleri bu önemli yönetim aletini ihmal etmemelidir. Yetiştiriciler, her ir çağırmada mini bir sığır toplama görünümünden ve işini yapması gerekenden daha uzun zamanda tamamlayabilmesinden dolayı, gönülsüz veya isteksiz çalışan veteriner hekimleri bulur. Veteriner hekiminizden sığır çobanı gibi rol almasını beklemeyin. Onun zamanı yoktur ve siz buna çaba gösteremezsiniz.

*Ahır, kanal ve ana kanal kapısı mizanpajları için yapı planları, ABD’de toprak bağışlanan bütün üniversitelerde ziraat mühendisliği departmanlarından düşük bir maliyetle temin edilir. Kanal, temel olarak ahırda tutulanları yönlendiren ve bir ana kapı veya sıkıştırıcıda sonlandıran iki paralel geniş uzun tahta çitlerden oluşur. Kanal yüksekliği 150 cm’den az ve iç genişliği 72 cm’den büyük olmamalıdır. Bu kanal, böyle görülmeyebilse de, ergin bir besi sığırı için yeterlidir. Daha geni herhangi bir çit, birkaç çevik sığırın etrafında dönmeyi ve başka yöne öncülük etmeyi yönetecektir. Tek yönlü trafik için dizayn edilen bir kanal içinde, çevik bir sığırın arkasındaki sığırların vazgeçirilmek zorunda kalması ve sonra da hepsinin tekrar peşine düşmeleri moral bozucudur.

*Dikdörtgen bir tutma çiti veya ağılı kullanıyorsanız bu, girişi bir köşede kanala doğru yönlendirmeye yardımcı olur ve böylece sığırlar çiti takip ederken, sıkıştırma veya toplanma kayısı ile kanal içerisine yönlendirilebilir. Bu bakışta, dairesel tutma ağılı bile daha iyi çalışır.

*Kanalın uzunluğu, bir defada kaç sığır tutmak istediğinize bağlıdır. Ancak her bir sığır için 150 cm hesabıyla planlayın. Kanal uzunluğu, eğri bir şekilde inşa edilmesine yardımcı olmayı temin ediyorsa, böyle kanala sığır girdiği zaman uzak ucunun kapatılıp engellendiğini göremez. Aşılama veya insektisid uygulamaları gibi bir işlem için sığırları bir kanalda toplamak, gerekli zapt etmede yeterlidir.

Ana Kapılar Ve Çelik Sıkıştırıcıları Nasıl Olmalıdır?

*Sığırlar zapt etmede kullanılacak olan aletin ana kapıları ve çelik sıkıştırıcıları çok iyi ayarlanmalıdır. Sığırlar, daha detaylı işlemler için bireysel bazda ana kapıda tutulmalıdır. Şekil 5,1’de resmedilen ana kapı, basitçe güçlü ve sağlam bir ahşap kapıdır ve yan tarafından hızla çekilip kapatılan bir destek direği ile yapılır. İşlem tamamlandığında, hayvanın başı serbest bırakılır ve açılan kapı onun gitmesine izin verir. Sürü büyüklüğü yatırım gerektirdiği zaman, ana kapı görevi yapan çelik sıkıştırıcıların ticari olarak bulunabileceğini, ancak ek olarak, hayvanı pozisyonunda sıkıca tutmak için kuşatan kenarlara sahip olduğunu dikkate alın. Daha küçük versiyonları buzağılar için bulunabilir. En azından bir imalatçı, her bir uçununda bir çember olan buzağı sıkıştırıcısını uyarlamıştır. Böylece bütün bir ünite, içeride buzağıyı sıkıca tutabilen herhangi bir pozisyona yuvarlatılabilir. En önemli farkı pahalı olma özelliğindeki ticari sıkıştırıcılar, mekanik veya hidrolik olarak çalıştırılabilir. Optimum sınırlandırma veya zapt etme, sığırın kayışla bağlanması ve düz yatırılması için hidrolik masa kullanır. Bunlar özellikle toynak kırpma ve şurjikal işlemler için iyidir.

sığırları zapt etmede Ana Kapılar Ve Çelik Sıkıştırıcılar Nasıl Olmalıdır

*Sığırı kısa sürede veya daha sonra zapt etmek için ip gerekir. Bir ucu düğümü çabuk bırakan, 10 metre uzun ve 1,25 cm kalın bir naylon ipin çok yönlü ip kullanılabilir. Sert halat, ilmek atmada daha iyidir, ancak bağlamak için fazla serttir ve naylonun gerilme gücü de yoktur. Ayrıca, halatın ip yanmasına neden olması çok daha muhtemeldir.
danalarda muşet nasıl kullanılır
Muşet Sabitleme

danalarda tekme önleyici nasıl kullanılır
Tekme Önleyici

Muşet Uygulaması

inekleri özel zapt etme kafesi
Travay ya da özel zapt-ı rapt aletlerinden faydalanma
inekler nasıl bağlanılır
Kuyruğun tutulması ve Bağlanması

ineklerin tekme atmaması için ne yapılır
Tekme önleyici

danaların bacakları nasıl bağlanılır
Arka bacakların bağlanması

danaların ön bacakları nasıl bağlanılır
Ön Bacağın Tutulması
       

Yorum Gönder

0 Yorumlar