Süt İneklerinde Vücut Kondisyon Skoru

Süt İneklerinde Vücut Kondisyon Skoru (VKS)

Süt ineklerinde beslenme durumunu değerlendirmek için Vücut Kondisyon Skoru (VKS) en çok kullanılan araçlardan biridir. VKS tayini, sırt yağı kalınlığının elle (sübjektif) veya ultrasonla ölçülmesiyle yapılmaktadır (1 değeri aşırı zayıf, 5 aşırı yağlı).  sığırların vücut kondisyon skoru nasıl olmalıdır

Vücut Kondisyon Skoru Belirlenmesinde:

Sırt boyunca omurga üzeri ile omur yan çıkıntıları arasındaki dolgunluğa göre puanlama yapılır. 5’li puanda 1 kondisyon puanı holstein ırkı için yaklaşık 40 kg, jersey ırkında 25 kg canlı ağırlığa karşılık gelmektedir. ( Holstein Sığır Irkının Özellikleri )
sağlıklı hayvanım
ineklerin kondisyon tipleriSütçü özeliği olan sığır ırklarında ineğin vücut yağı miktarı; süt üretimi, üreme etkinliği, yem tüketimi ve hayvanın sağlığı için son derece önemlidir. Vücut yağı rezervinin yetersiz olduğu yani zayıf ineklerde laktasyonun başında süt üretimini destekleyecek yeterli enerji kaynağının olmaması, yine yağlı ineklerde laktasyonun başlarında kuru madde tüketiminde azalmaya neden olan çeşitli metabolik hastalıklara bağlı süt veriminde düşüşler görülür. Vücutta yağın depolanması kadar depolanan yağların hızlı bir şekilde çözülmesi sırasında kanda serbest halde dolaşan yağ asitleri yumurta hücreleri üzerine olumsuz etki göstermektedir. Ayrıca enerji yetersizliğine bağlı olarak yumurtalıkların iyi çalışmamasına, dolayısıyla düşük kaliteli yumurta hücresi üretmesine neden olacağı unutulmamalıdır. ( İneklerin Laktasyon Dönemlerine Göre Beslenmesi )

Dünyada ki bütün modern işletmeler, vücut kondisyon skoru yöntemiyle sürüde ki tüm hayvanların fizyolojik dönemlerine göre vücuttaki yağ düzeylerini dolasıyla enerji rezervlerini tespit etmektedirler. İşletmedeki rasyonun, sağlığın ve sevk idarenin yerinde olup olmadığını anlamaya birinci derecede yardım eden VKS’nin düzenli olarak takip edilmesi, sağlıklı ve verimli bir sürü için elzemdir.


Süt İneklerinin Fizyolojik Dönemlerine Göre Arzulanan Vücut Kondisyon Skorları 

ineklerde vücut kondisyon skorunun önemi

Genç Dişi Sığırların Büyüme Safhalarına Göre Arzulanan Vücut Kondisyon Skorları


ineğin vücut kondisyonu kaç olmalıdır


Vücut Kondisyon Skoruna (VKS) Bağlı Oluşabilecek Sağlık Sorunları

büyükbaş hayvanlarda vücut kondisyon skorları

Yorum Gönder

0 Yorumlar