Süt Sığırcılığında Uygun Sağım Teknikleri


sağlıklı hayvanım

  • Ön daldırma yapılır.
  • Strip Cup ile ilk süt kontrol edilir.
  • Bir havluyla meme başları mekanik olarak temizlenir.(Kağıt veya bez havlu olabilir, fakat her ineğe bir havlu kullanılmalıdır.)
  • Temiz ve memeler sağılmaya hazırdır.
  • Sağım başlıkları takılır. Sağım başlıklarının kaymamasına, doğru takılmasına dikkat edilir.
  • Sağım bitince meme başlıkları çıkarılmadan önce vakum kapatılır. Vakum varken başlıklar çekilmez.
  • Son daldırma (Teat-Dip) yapılır.
  • Meme başlıkları antiseptikli suyla temizlenir.
  • Her sağım sonunda süt filtreleri kontrol edilir.

*Sütün memeden çıktıktan sonraki hijyeni çok önemlidir. Buradaki belirleyici gösterge toplam bakteri sayısıdır. Bakteriler kirli malzeme, kötü soğutma ve ineklerin iyi temizlenmeden sağılması ile süt içerisinde çoğalırlar. Ortam kirliliği ve sütün geçtiği boruların kirli olması yine sütte toplam bakteri sayısını artırır. Kirlilik sütün kalitesini bozduğu gibi kötü koku ve kötü tada sebep olur. Birden fazla ineğe kullanılmış havlular ya da iyi temizlenmemiş havlular yine kötü tada ve yüksek toplam bakteriye neden olabilirler.

*Çiftlikteki suyun hijyenik olmaması, kötü kokunun ve kötü hijyenin sebebi olabilir. Sütün konulduğu süt tankı sistemli bir şekilde temizlenmediyse yine aynı kötü sonuçlar doğabilir. Süt tanklarının deterjan, asit gibi gerekli solüsyonlarla mutlaka temizlenmesi şarttır.

Sağılan Süt'ün Muhafazası-Korunması

*Sağılan süt derhal soğutulmalıdır. Sütün ısısı mikroorganizmaların üremesi konusunda en büyük etken olarak karşımıza çıkar. Sütün bakteri yükü 5 derecede 72 saat sonra iki katına bile çıkmazken, 15 derecede 24 saat sonra 37.000, 48 saat sonra 69.000, 72 saat sonra ise 76.000 katına çıkar.
Soğutulan süt en kısa zamanda işleneceği üniteye ulaştırılmalıdır. Mikroorganizmalar arasında soğuk seven, ılık seven, sıcak seven mikropların bulunduğu unutulmamalıdır.

*Kaliteli sütten kaliteli ürün olacağını herkes bilir. Ayrıca kalitesiz süt hem ürünün kalitesizliğine sebep olacak, hem de miktarını düşürecektir. Kaliteli sütün alıcısı her zaman hazırdır. Kaliteli süt tekniğe uygun olarak sağılmış, derhal soğutulmuş, en kısa sürede işleneceği üniteye ulaştırılmış ve belli bir miktarı kapsayan süttür.


Yorum Gönder

0 Yorumlar