Süt İneklerin Beslenmesi

hayvana ne kadar yem verilir

1. Beslenme Nedir?

*Hayvanların ihtiyacı olan besin maddelerini onların fizyolojik durumlarına göre ihtiyaç duydukları zamanlarda ihtiyacı kadar en ekonomik bir şekilde verme sanatıdır.

2. İneklere ne kadar yem verilir?

*Bir hayvan günde canlı ağırlığının %4 kadar yem yiyebilir. 600 kilo hayvan varsa günde 24 kilo yem yiyebilir. Normalde hayatını devam edebilmesi için canlı ağırlığının % 2 si kadar yem verilmelidir. Daha sonra her 1 kilo süt için de yaklaşık olarak 300 gram kuru madde yemesi lazım. Örneğin, 30 kilo süt için 9 kilo kuru madde yemesi lazım.

*Hayvanlar sağımdan sonra fazla su içerler. Sütün % 87 si sudur. Suyun ardından yem yer. Kışın yemler bozulma küfler olmadığı için hayvanlara günde bir defa yem verilebilir. Yazın ise, bozulmalar küflenmeler olduğu için günde 3 defa verilebilir.

*Hayvanların en çok sevdiği sıcaklıklar 5-8 derecedir. En fazla 24 derecedir. Rutubet yüksek ısı 40 ise hayvanlar ölür. Isı stresi belirtisi, ağızları sürekli açık kalır ve yatmaz. Hayvanlar genelde 23 dakikada bir yemliğe giderler. Bunun da ortalaması günde 12 defadır. Günde 13-14 saat de yatar.

*Bir hayvanın 1 kilo süt verebilmesi için yaklaşık olarak 4 litre su içmelidir. Diğer önemli bir husus ise buzağının günlük ihtiyacı olan suyu verilen süt ile karşılanıyor. Fakat buzağının midesinde bulunan bakterilerin gelişmesi için ayrıca su verilmesi lazım. Dolayısıyla buzağı doğumundan 2-3 günden sonra buzağa serin, temiz ve taze su vermeye başlanabilir. 

süt ve besi hayvancılığı

*Yazın kuru madde nemlendirmek için % 10 su konulabilir. Hayvanların yemleri yükseğe konulursa, yem yerken enerji kaybeder. Hayvanların tabiatında yerde yem yemeleri olduğu için, yerde yem verilmesi lazım.

*Hayvanların önü maksimun 2-3 saat boş kalabilir.

Kesif yemler: 

Fabrika yemleri, arpa, mısır, buğday vb.

Kaba yemler: 

Mısır slajı, ot çayır, saman, yonca vb.

Mısır slajı: 

%70 su, %30 kuru madde vardır. 20 kilo mısır slajında 6 kilo kuru madde vardır. Kuru maddesinde % 6 protein vardır.

Yonca: 

% 90-98 kuru madde vardır.  Kuru maddesinde % 12 vardır.

*Selüloz bakımından zengin yemlerdir. Hayvanların işkembesindeki bakterilerin yaşaması için selüloz yani kaba yemler gerekir. Ayrıca kaba yemler hayvanların geviş getirmesini sağlar.

*Hayvan beslemede kullanılan en kaliteli kaba yem, mısır slajı, yonca ve hasıl otlardır.

*Kaba yemler rasyonun %50si olmalıdır. Tabi bu kuru maddenin 50 si olmalıdır.

*Hayvan günde 25 kuru madde yiyorsa bunun 12 kilosu kuru madde kaba yem olmalıdır. 

*12 kilo kuru maddenin 6 kilosu yonca 6 kilosu ise mısır slajından veya otlardan gelmesi lazım. 

*6 kilo kuru madde mısır saljı için 18-22 kilo mısır slajına gerek vardır. Bunun yanında kuru maddeyi dengelemek amacıyla biraz da saman da verilebilir. 

Yorum Gönder

0 Yorumlar