Sığır Yetiştiriciliğinde Biyo-Güvenliksığır yetiştiriciliğinde biyogüvenlik


--Bio güvenlik, işletmeye giriş ve çıkışta, gerek hayvan giriş çıkışında gerek araç gereç çıkışında ve gerekse insan çıkışının kontrolü ve denetlenebilir olması demektir.

--Hayvanlara diğer insanların temas etmesini engellemek ve yeni işletmeye başka bir hayvan alındığında Tüberküloz ve Brusella konusunda negatif olunan yani bu hastalıkları taşımayan hayvanların işletmeye alınmasında dikkatli olunması gerektiğidir.

--Ayrıca zorunlu ve gerekli aşılar zamanında yapılması gerekir. Aşı programı her bölgeye değişiklik göstermektedir. Her bölgedeki risk faktörü değişkenlik gösterdiği için aşı programı da değişiklik gösterir. Her bölgenin risk sıralaması farklıdır. Örneğin, bazı bölgelerde aşı programında şap aşısı en başta yazılırken başka bir bölgede ise pastorella aşısı en başa yazılabilir. Bunun teknik desteğini veteriner hekimden alınabilir.

--Türleri kapsayıp kapsamadığına bakmadan hastalık riskinin en az seviyelere indirme maliyeti en az düzeyde tutulabilir.

--Dışkılardan veya daha önceki doğumlardan dolayı bulaşmamış temiz bir alanda doğan hayvanlara sahip olunmalı. İdeal olarak doğum alanını her bir kullanım arasında temizleyip dezenfekte edilmelidir.

--Yeni doğanların, doğumun ilk bir saati içinde kolostrumu almalarından emin olunmalı, gerektiğinde kullanılmak üzere elin altında dondurulmuş kolostrumu bulundurulmalıdır.

--Alan temiz ve kuru tutulmalıdır. Temiz bir havalandırma sağlanmalıdır. Doğum ağırı, bir ağır gibi kokuyorsa muhtemelen havalandırma yetersizdir. Kırık pencereler var ise ve kırık pencerelerden gelen hava akımları gibi cereyanlardan uzak tutulmalıdır.

--Kaygan zeminler, çıkıntı çiviler ve merada makineler gibi mekanik tehlikeler ortadan kaldırılmalıdır.

--Satın alınan hayvanlar ve dönen hayvanların en az 2 hafta süreliğine ayrı bir yerde tutulmalı.

--Doğum ağırı içerisine ziyaretçilerin girmesine izin verilmemelidir, ancak girmeleri zorunlu ise ziyaretçiler için dezenfektanlı ayak banyosu bulundurulmalıdır.

--Çalışan işçilere hastalık belirtilerini nasıl anlayacaklarını öğretilmeli ve bu tehlikeleri azaltmak için neler yapabileceklerini anlatılmalıdır.

--Yemleme, egzersiz, süt sağımı ve bunun gibi rutin bir takım işler takip edilmeli, daima hayvanların etrafında oldukça sessiz ve yavaşça hareket edilmeli, dolayısıyla sessiz ve rahat hayvanlar daha iyi üretim sağlayacak ve daha sağlıklı olacaklardır.

Yorum Gönder

0 Yorumlar