Kuruda Bulunan İnekleri Serinletelim.

Kuruda Bulunan İnekleri Serinletelim

saglikli hayvanim


**Sıcaklık, stres ve verim arasında sıkı bir ilişki bulunur. Yaz aylarında sıcakların yükselmesiyle beraber, sağılmakta olan ineklerin süt verimleri aşırı sıcaklıktan dolayı ciddi bir şekilde azalır. Sıcaklık stresini ortadan kaldırmak için serinletme sistemleri kullanılmalıdır.

**Kurudaki inekler süt vermedikleri için süt verimleri azalması belirtisi gösteremiyorlar. Fakat onların dahi serinletmeye ihtiyaçları vardır. Karnındaki yavruyu sağlıklı bir şekilde doğurabilmesi için serinletilmesi lazım. Dolayısıyla kurudaki inek süt vermiyor diye serinletilmesi ihmal edilmemesi gerekir.

**ABD- Minnesota Üniversitesi’nin yaptığı çalışmalarda kurudaki ineklerin de serinletilmesinin şart olduğu ortaya konulmuştur. ABD’nin sıcak eyaletlerinden biri olan Florida’da, üniversite tarafından yapılan çalışmalar yine kurudaki ineklerin de serinletilmesine gerek olduğu yönündeki fikirleri desteklemektedir.

Kurudaki İneklerin Serinletme Yararları


saglikli hayvanim


**Kurudaki ineklerin serinletilmesi sağlandığı taktirde, doğum yaptıktan sonra, serinletilmesi yapılmayan ineklere göre daha fazla miktarda süt verirler. Ayrıca bu ineklerin doğum sonrası bağışıklık sistemleri ve dirençleri diğerlerine göre daha yüksek olur. İnek kuruda iken yapılacak olan serinletme bağışıklık sistemleri daha dirençli olmasının yanı sıra, somatik hücre skorları düşük oluyor ve rahim hastalıkları da daha az görülüyor.

**Serinletilmiş ineklerden doğan buzağılar da daha yüksek doğum ağırlığına sahip oluyorlar. Ortalama 6,3 kg daha ağır olan buzağılar bu farkı ileride de koruyorlar. Yavruların kolostrum emilimleri daha yüksek, bağışıklık fonksiyonları daha iyi seviyede oluyor.

**Kurudaki hayvanın serinletilmesi süt veriminin üzerinde de önemli yere sahiptir. Doğum sonrası hızlı bir şekilde ve daha çabuk pik seviyesine ulaşırlar, ısı stresindekilere göre ortalama olarak günde 4-5 kilogram daha fazla süt verirler.

**Yapılan çalışmalar sonucunda kurudayken ineklerin doğumu sonrası doğan dişi buzağıların düve olduktan sonra ilk laktasyondaki süt verimleri de incelenmiş olup, anne karnında iken serinletilmiş dişi buzağıların laktasyonun ilk 35 haftası boyunca, serinletilmeyenlere göre, günde ortalama 2.72 kilogram daha fazla süt verdiği görülmüştür. Yapılan bu çalışmalar da açık bir şekilde gösteriyor ki, ineğin süt verimi ve karlılık için kuru dönemdeki ineklerin de serinletilmesinde büyük fayda bulunmaktadır.

**İneklerin kurudayken serinletilmesinin diğer bir faydası da döl tutma hususudur. Serinletilen dişi danalar, düve olduktan sonra gebelik başına payet sayısı düşmüş yani daha iyi bir döl verimi sağlanmıştır.

**Özetle yapılacak bu çalışmalar sonucunda; laktasyondaki ineklere uygulanan serinletme sisteminin eksiksiz biçimde kurudaki ineklere de uygulanması daha çok süt, daha az doğum sonrası hastalık ve daha sağlıklı, verimli buzağılar anlamına gelmektedir.

sığırlarda stres nedenleri

ineklerin kuruya alınması

Yorum Gönder

0 Yorumlar