Ağız Sütünün Buzağılar İçin Önemi


ağız sütünün buzağılar için önemi


*Süt inekleri kendi buzağıları için gereğinden fazla kolostrum üretirken, fazla üretilen kolostrum atılmamalıdır. Bu kolostrum %50 su ile seyreltilip diğer buzağılara verilebilir ya da depolanabilir. Bunlar dondurulur veya süresiz depolanabilir ya da oda sıcaklığında stoklanabilir. Bu yolla 3 haftaya kadar tutulabilir. Bu şekildeki kolostrum bize çok iyi gözükmez veya kokusu çok iyi olmaz iken buzağılar bunu sever ve oldukça iyi gelişirler.

*Süt ineği buzağıları grup halinde barakalarda tutuldukları zaman, yemleme ile ilgili diğer sağlık durumları ve kaygıları ortaya çıkar. Genç buzağılar yemlendikten sonra içgüdüsel olarak emerler ve fırsat verildiğinde birbirlerinin kulaklarını ve memelerini emeceklerdir. Her birisi yaklaşık olarak bir saat yenilendikten sonra ya da emme arzuları kaybolana kadar bağlanmalıdır. Kulakları emme özellikle zararlı olmazken buzağıların barındığı yerde dondurucu esintilerin olması halinde kulaklar dolacaktır. Memeleri emme, memelerin gelişmeye başlaması ile birlikte Mastitis(Mastitis Belirtileri ve Nedenleri için tıklayınız.) gibi parlayan enfeksiyonları getirebilir. Emme alışkanlığının bir hayat boyu alışkanlığı olarak sabit hale gelebilmesi ve inekler için kendi memelerini veya istekli komşu ineklerin memelerini emellerinin nadir görülen bir durum olmaması aynı derecede önemlidir. Bu, hayvanlara bir sorumluluk veren ve buzağılık döneminden taşınan yardımcı bir faktördür.

*Buzağıları süt ile besleme bağımlılığından uzaklaştırmadan önce cevaplanması gereken tekrarlı bir soru vardır. Süt ineği yetiştiricileri Mastitisli ineklerin sütü ile buzağıları beslenmekle iyi yapıp yapmadıklarını veya doğru olup olmadığını sıkça sorar. Bu beslenme ile ilgili muhtemel bir tatmin edici durumdur, ancak düşünceye göre bu tür sütler iki sebepten dolayı kullanılmamalıdır. Birincisi, bu sütler genellikle Mastitise neden olan patojenik organizmalarla doludur. Sağlık açısından bakılırsa buzağıların bu organizmalara maruz kalması ve ağrın diğer alanlarına yayılması akılcı değildir. İkincisi ise enfekte barınaklar antibiyotiklerle tedavi edilir ve buradaki hayvanların sütü buzağılara verilirse, buzağılar bazı antibiyotikleri absorbe edecek ve daha sonraki farklı zamanda bunların doku kalıntılarına sahip olacaktır.Yorum Gönder

0 Yorumlar