Sığırlarda stres faktörleri

saglikli hayvanim

**Aşağıdaki stres faktörleri iyi bir şekilde bertaraf edilebilirse, sürü yönetimi başarılı bir şekilde yapılır.
 • Stresi yönetmek koruyucu hekimliktir.
 • Stres dönemlerini önceden bilerek, ona yoğunlaşmak ve stres döneminde hayvanın strese girmemesi, mevcut stresi bir an önce giderilmesi için nelerin yapılması gerektiğini baştan bilmek lazım.
 • Doğum çok müthiş bir stres dönemidir. Doğumdan önceki ve doğumdan sonra ki birkaç gündeki süreç en önemli doğumun stres faktör dönemidir.
 • Kuruya ayırma stres dönemidir.
 • İneklerin bir yerden başka bir yere nakil edilmesi stres faktörüdür.
 • Hayvanlarda oluşabilecek her türlü değişiklik bir stres nedeni olarak ortaya çıkar.
 • Ani yem değişiklikleri strese yol açar.
 • Çok yüksek sıcaklık çok önemli stres faktörüdür.
 • Hayvanların yetersiz beslenmeleri strese yol açtığı gibi bir dizi metabolik hastalıkları da beraberinde getirmekle beraber bağışıklık sisteminin zayıflaması nedeniyle organizmanın patojenlere karşı savunmasız kalması da neden olabilmektedir.
 • Stres altında bulunan hayvanlar diğerlerine göre çok daha kolay hastalanmakta ve hasta hayvanların sağlığını düzeltmek için de daha fazla ilaç kullanılmaktadır. Buna bağlı olarak hayvansal ürünlerde ilaç kalıntıları artmakta ve bu durum halk sağlığını tehdit etmektedir.
 • Son yıllarda ortaya çıkan çeşitli stres faktörleri yüzünden oluşan kayıpların önlenmesi ve hayvan refahının geliştirilmesi amacı ile koruyucu besleme ve koruyucu hekimlik ( Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.) uygulamaları ve stresi önleyici rasyon düzenlemeleri üzerinde önemle durulmaktadır.

Sığırlarda Sıcaklık Stresi

**Yaz mevsiminin gelmesiyle beraber sıcaklık dereceleri de bazı bölgelerde bir hayli yükseliyor. Söz konusu yüksek sıcaklıklar sığırlara yaranamamakla beraber sığırlarda strese yol açmaktadır. Yüksek sıcaklıklar için gerekli önlemler alınmadığında sığırlarda oluşan bu stres, daha sonraki süreçte süt veriminin düşmesine, döl problemlerine, Mastitise, canlı ağırlık kaybına gibi sorunlara neden olabilmektedir. Yüksek sıcaklıklarda her işletme veya her hayvan besleyiciler bazı önemli tedbirleri almak zorundadır. 

Sığırlarda Yüksek Sıcaklık Koşullarında Alınması Gereken Önlemler

 • Mümkün ise hayvanlar gündüz saatlerinde dışarıya çıkarılmamalıdır. Özellikle meraya çıkarma zorunlu olması durumunda uygun gölgelik sistemi sağlanmalıdır.
 • Sığırların serinlemesi için bağlı duraklı ve kapalı ahırda duş, sisleme ve fan gibi sistemler yapılmalı. Sağım öncesinde bekletme bölmelerinde bekleyen hayvanlar için fan kullanılabilir ve sisleme veya duş sistemi ile hayvanların ıslatılması sağlanabilir.
 • Gezinti alanlarında yemliklerin üzerinde gölgelikler sağlanmalı.
 • Kapalı barınakların içine hava temiz hava girişi ve kirli hava çıkışını sağlayacak sistem hareketleri sağlanmalı.
 • Yüksek sıcaklıklarda Mastitis ve diğer enfeksiyoz hastalıkların ortaya çıkmasını önlemek için hijyen koşullarına dikkat edilmeli, yataklıklar yıkanıp ve ortam sürekli temiz tutulmalıdır.
 • Yüksek sıcaklıklara maruz kalan sığırların yem yeme isteği azalıp hem canlı ağırlık hem süt veriminde düşmeler meydana gelmemesi için, rasyon besin madde konsantrasyonları yükseltilmelidir. Ayrıca hayvanlar sık sık taze yem ile yemlenmelidir. Sık ve az yemleme yapıldığında sindirim ve metabolizmadan kaynaklanan ısı yüküde azalacaktır.
 • Rasyonda kesif yem oranı artırılabilir. Fakat yüksek ihtimalle fazla kesif yem Asidoza neden olacağından, Asidoz riskini azaltmak için gerekli önlemler de alınmalıdır.
 • Sığırların, Rumen fonksiyonların normal bir şekilde çalışabilmesi ve korunması için yeterli miktarda kaliteli kaba yem ile beslenmelidirler.
 • Sığırların serbestçe,  istediği zaman ulaşabileceği temiz, taze ve 13-18 derecelik su temin edilmelidir.

inekler nasıl serinletilir
inekler için fan ve duş sistemi

DİP NOT:

**Stres döneminde hayvanlara verdiğimiz desteğinin karşılığını kesinlikle süt veya et ile alırız. Yeter ki her şeye zamanında gözlem, kayıt ve teşhis konulup çözüme kavuşturulabilsin. Dolayısıyla Sürü yönetimini doğru yapmanın karşılığı kar elde etmektir.

Yorum Gönder

2 Yorumlar

 1. Sizin de belirttiginiz gibi Özellikle nakliye ile gelen giden hayvanlarda ve sıcaklıkda hayvanlar çok fazla strese giriyorlar. Bunlara dikkat etmek gerekir.

  YanıtlaSil
 2. Evet öyle. Stres çok önemli bir konudur. Stres sonucunda malesef hayvanlar yeni yerlerine uyum sağlamadıkları için bile ölümler meydana gelebiliyor. Dolayısıyla, nakliyeden önce hayvanlar çok iyi beslenilmeli, gerekirse yolculuk esnasında dahi yemleme yapılmalıdır.

  YanıtlaSil