Danalar Neden Öksürür?-Danaların Öksürme Nedenleri


danaların öksürme nedenleri

--Öksürük solunum yolu enfeksiyonunun belirtisidir. Pneumoni veyahut zatürre adı verilen akciğerlerdeki enfeksiyon stres ile başlamaktadır. Özellikle besi danaları bir yerden başka bir yere nakliyenin yapılması sırasında ve daha sonrasında, yaşadıkları stresin şiddetine göre 3-10 gün içerisinde pneumoni'ye yakalanırlar. Yakalandıkları bu Penumoni tedavisi ise oldukça güç, pahalı ve tekrar eden bir hastalık olarak ortaya çıkar. Tedavi her zaman istenilen sonucu vermez ve aynı zamanda, vakaların yüzde 25'i de tekrar eder.

--Söz konusu günümüzde besi danaları en çok nakliye stresi ile karı karşıya kalan hayvanlardır. Barınak'tan pazara, pazardan satın alanın barınağına gelene kadar çeşitli nakliye stresi geçirirler. Yola, taşıma aracının konforuna, kalabalık olup olmamasına, hatta insan davranışlarına varıncaya kadar her şey stres etkeni olarak ortaya çıkar. Bir yerden daha uzak bir yere nakletme, kalabalık taşıma aracı, besi danalara karşı sergilenen kötü davranışlar, ani yem değişiklikleri, barınak veya yer değişiklikleri, iklim değişikliği, bakıcı değişikliği stresin şiddetini daha da arttırmaktadır.

--Stres hormonu salgılandığında hayvanın vücut direnç sistemi adeta çöker. Bunun sonucunda fırsat kollayan virüsler ile ardından gelen bakteriler pneumoniye sebep olurlar.

--Pneumoni'yi başlatan temel etken stresdir.  Virüsler ve bakteriler değildir.

Stresi giderecek veya yok edecek önlemler alırsa IBR, BVD, PI3,BRSV gibi virüslere fırsat vermeyiz. Ayrıca; diğer önemli bir husus olan virüslerin açtığı yoldan akciğerlere yerleşen ve toksinleriyle şiddetli pneumoniye sebep olan Pasteurella bakterilerin önü de kesilmiş olur.

--Nakliye sırasında veya nakliye sonrası yorgun düşmüş, bitkin hale gelen, susuz kalmış danalara derhal kayıplarının karşılanması yönünde çeşitli destekler verilmelidir. Enerji veren, işkembedeki yararlı bakterilerin çoğalmasını sağlayan, susuzluğu gideren, mineralleri takviye eden destekler verildiği taktirde ortaya çıkmış olan stres giderilebilir. Sodyum /potasyum pompasının bozulması ve hücre içi suyun hücre dışına çıkması, vücudun enerjisinin azalmasını, hücre içi dehidrasyon (susuzluk) oluşması hayvanı yorgun, bitkin bir hale getirir.

--Betain içerikli destekler hücre içi sıvının korunmasına yardımcı olacak, hazır enerji takviyeleri de yorgunluk ve bitkinlik durumunun hemen giderilmesini sağlayacak, bunun sonucunda da hayvan stresi çabucak atlatacaktır.

--Pneumoni sebebi olarak bilinen virüslerin ve bakterilerin koruyucu aşıları vardır. Ancak; yapılması gereken öncelikli iş strese karşı önlem almaktır. Enerjisi tamamlanan, ozmoz dengesi tekrar kurulan, kayıpları karşılanan, işkembesi çalışır halde tutulan hayvanlar stresi atlatacaklar ve olağan canlı ağırlık artışı sağlayacaklardır.

--Kazanç sağlamak amacıyla başlanan bir işte daha ilk günlerde yüksek masraflar yapmak, ağırlık artışı yerine, ağırlık kaybı yaşamak hayal kırıklığı gibi çeşitli olumsuz etkenler yaratır. Böyle durumlara düşmemek ve kârlı bir besicilik yapabilmek için çok önemli bir faktör olan ve sonucunda aşırı maddi kayba sebebiyet veren stresin bir an önce giderilmesi gerektiğini unutmayalım.

Buzağılar Neden Öksürür? Buzağıların Öksürme Tedavisi

buzağı öksürüğü nasıl geçer

--Büyük İneklerin çıkarmış olduğu gazlar, amonyak, metan ve karbondioksidin bol olduğu ortamda buzağılar bulunduruluyorsa öksürüğe sebep olur. Bu öksürüğün oluşmaması ve daha sonrasında da strese sebebiyet vermemesi için buzağa, amonyak ve karbondioksit gibi çeşitli kirli gazların olmadığı, bol temiz havanın olduğu bir ortam sağlanmalıdır. Ayrıca buzağıların bulunduğu ortam kuru ve temiz olmalıdır.


Yorum Gönder

0 Yorumlar