Buzağıların Sütten Kesme Döneminde Ortaya Çıkan Stres Faktörü

Buzağı Sütten Nasıl ve Ne Zaman Kesilir?

buzağı sütten nasıl kesilir

**Buzağılar sütten kesilebilmesi için 800-900 gram buzağı başlangıç yemi yemeye başlamaları lazım. 800-900 gram yem hemen hemen 4 kilo süte bedeldir. Bu oranda yem yemeye başlayan bir buzağı kademeli olarak sütten kesilmeye başlanılabilir ve ayrıca buzağı 1 aylığını doldurduktan sonra işkembesi gelişsin diye önüne saman veya ot konulmaya başlanabilir.

**Buzağıların bulunduğu bölge soğuk ve sert hava koşullarına maruz kalıyorsa ve ayrıca işletmede sağlık sorunları varsa, buzağıların sütten kesme işlemleri biraz daha uzatılabilir.

**Buzağı sütten kesildiğinde, birbirlerini emmemeleri ve emme alışkanlıklarını bırakmaları için hemen aynı gün bütün buzağılar aynı ortama konulmamalıdır. Sütten kesildiğinde 1 hafta daha kulübesinde kalmasında yarar vardır. 1 haftalık süreçten sonra ayrı yere konulabilir.

Yine buzağı sütten kesildiğinde, buzağı boynuz köreltme ve varsa fazla meme başının alınması işlemleri bu dönemde yapılmalıdır.

Buzağı Kaç Ay Süt Emmebilir?


buzağı kaç ay süt emmelidir

**Sağmal işletmeler için ekonomik açıdan buzağılar erken sütten kesmek doğru bir yoldur. Fakat sağmal olmayan ve süte önem vermeyen işletmeler için ise süre kısıntısı olmayıp buzağı 4. aylığa kadar süt içebilir. Dolayısıyla buzağı 4 ay süt emmebilir.

Buzağıların Sütten Kesme Döneminde Ortaya Çıkan Stres Faktörü

**Buzağılar, sütten kesildikten kısa bir süre sonra strese girerler. Buzağıların sütten kesme döneminde ortaya çıkan bu stres, iyi bir şekilde yönetebilmelidir. Aksi halde ortaya çıkacak olan bu stres önlenemezse sonraki süreçte buzağıda öksürük gibi çeşitli hastalıklara sebep olur. 

**Ayrıca ahır veya buzağıların bulunacağı yerlerin gerek havalandırma yönünden gerekse kuru ve temiz açısından dikkat edilmediği taktirde, bu hususlar da sonraki süreçte strese yol açar. Ahırlarda veya barınaklar yeterince temiz hava döngüsü sağlanmadığında, içeride kötü gazlar, amonyak gibi zehirli gazlar birikir. Hayvanlar bu gazlara maruz kalarak boğulurlar ve hatta ölmelerine dahi neden olur.

**Dolayısıyla bir insan nasıl ki havasız, pis kokuların bulunduğu bir ortamda bulunamayacağı için aynı ortamda buzağı, ineklere, sığırlara da sağlanmalıdır. Bu önlem alındığı taktirde hayvanlar karşılığını mutlaka fazlasıyla geri vereceklerdir. Bizim için buzağılar çok önemli yer tutar.

**Buzağıların yanı sıra büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar da dahil olmak üzere, bunların bulunduğu ortamın havalandırması düzgün olmalıdır. Özellikle bazı hayvan besleyiciler kış aylarında  ahırlarda bulunan pencereleri kapatırlar ve hayvanların üşümemesi için ayrıca ahırda soba dahi yakarlar. Ortam da amonyak gibi biriken zehirli gazların dışarıya çıkışı engellendiğinden içeride birikmesi sonucunda buzağı veya diğer büyük hayvanların öksürmelerine neden olur. Bu öksürükte zamanla hayvanlarda strese yol açar ve beraberinde hayvanların çeşitli hastalıklara yakalanmasına neden olur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar