Buzağılarda Suyun Önemi

buzağılara ne kadar su verilmelidir
--Taze ve temiz su buzağıların sağlıklı bir şekilde gelişebilmeleri için çok önemlidir. Buzağının yediği kaba ve konsantre yemleri rumende yani fermente edebilmesi, buzağı gelişimindeki en önemli hususlardan biridir. Buzağı da bu Rumen gelişimin buzağının sütten kesilmesinde ve daha sonraki hayatında daha iyi bir performans sergilemesi açısından önemli rol oynamaktadır. Rumende yemlerin fermente olması ile uçucu yağ asitleri oluşur. Bu asitler rumenin aktivitesi ve büyüklüğü üzerinde ciddi değişimlere sebep olarak, buzağının sütten kesilmesi sürecini kolaylaştırmaktadır. Buzağı yeterli kuru yem tüketmediği takdirde sütten kesme süresi uzak veyahut başarısız olur.

--Rumen bakterileri tüketilen yemleri rumende uçucu yağ asitlerine çevirirler. Rumen bakterilerinin bu substratları fermente edebilmek için sulu bir ortamda yaşamaları gerekir. Yeterince su olmadığı taktirde rumen bakterileri büyüyemeyecektir ve ruminal gelişimde yavaşlama meydana gelecektir. Buzağının rumenine en çok su girişi ise buzağının önünde her zaman su bulunması ile sağlanır. Buzağıların önünde erken yaştan itibaren serbestçe taze ve temiz su olursa buzağılar hem kendileri için hem de rumen bakterileri için yeterli miktarda su tüketeceklerdir.

--Buzağıların erken yaşta serbest bir şekilde suya erişimleri olması canlı ağırlıkları ve ishal vakıaları üzerinde pozitif yönünde önemli rol oynar. Bu sebeple buzağıların canlı ağırlık artışları, kuru madde tüketimleri artarken ishal vakalarının azaldığı görülmüştür. Su verildiği taktirde buzağıların rumenleri daha iyi gelişerek, çalışmaya başlar ve böylece hayvanların tükettiği yem miktarı ile bu yemlerden aldıkları verim artacaktır.


hayvanlara ne kadar su verilmelidir

--Dolayısıyla, kesinlikle ve kesinlikle buzağının önünde sürekli temiz ve bol su olması lazım. Buzağı sağlıklı olduğu sürece suyu kendisi içmelidir. Eğer ki hasta ve su içemez halde ise süt içirme sondası yardımıyla su verilebilir. Buzağının suyu bittiğinde veya kirlendiğinde hemen yenilenmesi lazım.  Buzağı zaten çok fazla süt ve buzağı mamasını içiyor deyip ayrıca su verilmesine gerek olmadığı düşünülmemelidir. Su buzağılar için bambaşka bir şeydir. Suyun yerini süt veya buzağı maması tutamaz.
--Buzağının doğumundan 5-10 gün sonra buzağı başlatma yemi de verilmedir. Önünde sürekli dolu bir şekilde su ve buzağı başlatma yemi olmalıdır ve buzağı istediği kadar gidip istediği zamanda su ve yemini yiyebilmelidir. 

    Yorum Gönder

    0 Yorumlar