Buzağı Kayıplarının Önlenmesi

sağlıklı hayvanım

Buzağı Ölümlerinin Sebepleri

**Ülkemizde her yıl dünyaya gelen buzağıların yaklaşık olarak yüzde 10- 15’i hastalıklar, aşıların zamanında yapılmaması, doğum sonrası yanlış bakım ve besleme gibi çeşitli nedenlerle ölmektedirler. Bu yüzden en büyük maliyet unsuru buzağı kayıplarıdır diyebiliriz.


**Ülkemizde süt sığırcılığı ile uğraşanların en önemli ve büyük problemlerinden bir tanesi buzağı kayıplarıdır diyebiliriz.  Dünya genelinde buzağı ölüm oranları %8,7-67, hayvancılıkta ileri ülkelerde %2-3 oranında ve ülkemizde ise bu oran %15 civarındadır.

**Buzağı kayıplarının nedenlerini doğum öncesi annenin uygun şartlarda, yeterli düzeyde bakım ve beslenmesinin yapılmamasına ve doğum sonrası ölümler şeklinde açıklamak mümkündür. Buzağı kayıplarının hemen hemen %80-84’ü doğumdan sonra üçüncü hafta veya ilk ayında gerçekleşir.

**Doğum sonrası buzağı kayıplarının birçok ne­deni bulunur. Bunlardan en önemli nedeni mikrobiyal bulaşma olmakla birlikte, hayvanların bakım ve beslenmesinde yaşanan özensizlikler buzağı ölümlerini daha da artırmaktadır. Bunun dışında, ineklerin beslenmesinde yapılan hatalara bağlı görülen fertilite sorunlarına bağlı servis aralıklarının uzaması sonucu bir hayvanın verimli evresinde vermesi gereken buzağı sayısı azalabilir. Bu da aslında indirekt bir buzağı kaybı olarak görülmelidir. Dolayısıyla bir inekten sağlıklı ve optimal düzeyde bir buzağı elde edebilme için yavru­ların bakım ve beslemesine gerekli özeni göstermenin yanı sıra ayrıca, annelerinde bakım ve beslemesine özen göstermek gerekir.

**Doğum öncesi ineklerin kuru dönemde iken yanlış beslenmesine bağlı oluşan embriyonik evreden ve doğum esnasında şekillenen ölümlere, kızgınlıkta yaşanan sıkıntılar ile döl tutmamaya kadar her tür­lü problemler doğum öncesi buzağı kaybı olarak değerlendirilebilir. Doğmuş fakat hatalı bakım ve beslemeye bağlı olarak meydana gelen ölümlerde doğum sonrası buzağı kaybı olarak ele alınabilir. 

Buzağı Kayıplarının Önlenmesi

  • Aşılar zamanında yapılmalıdır. Özellikle şap ve brusellosis gibi buzağı kayıplarına yol açan önemli hastalıklara karşı aşılar zamanında yapılmalıdır.
  • Koruyucu hekimlik uygulamaları yerine getirilmesi,
  • Kuru ve temiz ilkesine uygun barınakların yapılması buzağılar için vazgeçilmez unsurlardır.
  • Uygun havalandırma sisteminin yapılması,
  • Uygun altlık sisteminin olması,
  • Kaliteli buzağı maması, yem, yem katkı maddeleri ve yeterince ağız sütünün verilmesi,
  • Meme kapları, emzirme kapları ve biberonlar içi dışı çok iyi dezenfektan edilmesi,
  • Sonuç olarak barınağıyla, beslemesiyle, aşılamasıyla, tedavisiyle, temizliğiyle, koruyucu desteklerle buzağı sağlığı için önemli tedbirler ve gerekli olan unsurlar yerine getirildiği taktirde, daha iyi düveler, daha iyi besi danalara sahip olunur.

Yorum Gönder

0 Yorumlar