Sığır Barınakların Yapısı


süt sığırcılığı barınakları nasıl olmalıdır

**Ahırların bol su ile temizlenmesi doğru bir uygulama değildir. Mikroplar suyu gördüğünde hoşlarına gider ve mikroplar çoğalmaya başlayarak, hayvanlar yaş ve ıslak bir zeminde yattığında, buralarda barınan mikroplar hayvanlara bulaşır ve hayvanların çeşitli hastalıklara yakalanmasına neden olur.  Ayrıca yürüyüş yollarındaki aşırı ıslak zemin ve yetersiz hijyen sütün kalitesinin düşmesine, mastitis gibi hastalıkların gelişmesine neden olmaktadır. Dolayısıyla, hayvan barınakları her zaman kuru ve temiz olmalıdır.

**Ahır ortamı Süt veya Besi sığırcılığı için uygun olmalıdır. Sığırlar cereyana maruz kalmamak için havalandırma planlı yapılmalıdır. Ahırlar çok sıcak ve nemli olmamalıdır. Uygun sıcaklık oluşturulmalıdır ve en uygun sıcaklık 5-20 derecedir.

**Buzağılar barındığı padoklar veya barındıkları bölümlerin de şartları çok iyi olması gerekir. En önemli husus altlıkları da sürekli temiz ve kuru olmalıdır. Altlarına serilen ot veya saman, düzenli olarak yenisi ile değiştirilerek ıslaklığın korunması hayati öneme sahiptir. Ayrıca buzağı kulübelerin yönü soğuk rüzgârlara yönelik olmaması gerekir.

**Kapalı sistem ahırlarda havalandırmanın kötü olması ve temiz bir havalandırmanın sisteminin sağlanamaması, sığırların altlarının ıslak ve yaş olması gibi sebeplerden ötürü, sığırların daha fazla hastalıklara maruz kalıp hasta olmalarına neden olacaktır.

**Altlıklar düzenli olarak temizlenip dezenfekte edilmelidir.

**Besicilik işi yapılacaksa besiye başlamadan önce ahır tabanına sönmemiş kireç serilmelidir. Kireç su ile ıslatıldıktan sonra kısa bir süre beklenmelidir ve sonraki gün kireç süpürüp toplanabilir. Zemin bol su ile yıkandıktan sonra duvar ve tavanlarda çatlaklar var ise tıkanmalıdır ve sonrasında sönmemi kireç ile badana yapılmalıdır.


**Ahır zemini çamurlaşmış veya çok ıslak olması sığırların günlük olarak alması gereken ağırlık artışını azaltacak ve besi süresini de uzatacaktır. Genellikle çamur suluk ve yemlik etrafında daha fazla olmaktadır. Dolayısıyla suluk ve yemliklerin arkaya doğru % 4-6 eğimli beton yapılması durumunda çamurlaşmayı azaltacaktır.

sagliklihayvanim

Yorum Gönder

0 Yorumlar